top of page

Evidence Based Management (EBM).

Hvad er EBM?

Cogs in the Machine

Den grundlæggende idé med Evidence Based Management er, at beslutninger af god kvalitet skal være baseret på en kombination af kritisk tænkning og de bedst tilgængelige beviser. Selvom alle ledere til tider bruger evidens i deres beslutninger, er mange ikke opmærksomme på kvaliteten af ​​ evidensen. Resultatet er derfor tit dårlige beslutninger baseret på ubegrundede overbevisninger, modeluner og ideer, der er populariseret af ledelsesguruer. Det resulterer i dårlige resultater, samt en begrænset forståelse af, hvorfor ting går galt.

 

Evidence Based Management søger at forbedre den måde, beslutninger træffes på. EBM er en tilgang til beslutningstagning og den daglige praksis, der hjælper ledere og organisationer med kritisk at evaluere, i hvilket omfang de kan stole på den evidens, de har. Det hjælper også ledere med at identificere, finde og evaluere yderligere evidens, som er relevant for deres beslutninger.

 

Vi bruger følgende definition af Evidence Based Management, som også beskriver de vigtigste færdigheder, der kræves for at praktisere ledelse på en evidensbaseret måde:

Evidence Based Management is about making decisions through the conscientious, explicit and judicious use of the best available evidence to increase the likelihood of a favorable outcome from multiple sources by

 

1. Asking: translating a practical issue or problem into an answerable question

2. Acquiring: systematically searching for and retrieving the evidence

3. Appraising: critically judging the trustworthiness and relevance of the evidence

4. Aggregating: weighing and pulling together the evidence

5. Applying: incorporating the evidence into the decision-making process

6. Assessing: evaluating the outcome of the decision taken

 

Hvorfor er EBM nødvendigt?

Stock Market Chart

De fleste ledelsesbeslutninger er ikke baseret på det bedst tilgængelige bevis. I stedet foretrækker udøvere ofte at tage beslutninger, der er forankret udelukkende i deres personlige oplevelse. Imidlertid er personlig vurdering alene ikke en meget pålidelig kilde til bevismateriale, fordi den er meget modtagelig for systematiske fejl - kognitive og informationsbehandlingsgrænser gør os udsatte for forudindtægter, der har negative effekter på kvaliteten af ​​de beslutninger, vi træffer. Selv praktikere og brancheeksperter med mange års erfaring er dårlige til at udarbejde prognoser eller beregne risici, når de kun er afhængige af deres personlige vurdering.

 

Praktikere tager ofte andre organisationers arbejdspraksis som bevis. Gennem benchmarking og såkaldte 'bedste praksis' -  kopieres undertiden, hvad andre organisationer gør, uden kritisk at vurdere, om disse praksis faktisk er effektive, og, hvis de er, om de også sandsynligvis vil arbejde i en anden kontekst. Benchmarking kan demonstrere alternative måder at gøre ting på, men det er ikke nødvendigvis en god indikator i sig selv, hvad der ville fungere i en anden ramme.

 

På samme tid er der mange barrierer for evidensbaseret praksis. Få praktikere er blevet uddannet i de færdigheder, der kræves til kritisk at vurdere pålideligheden og relevansen af ​​de oplysninger, de bruger, og de fleste praktikere lægger lidt eller ingen opmærksomhed på evidens fra den videnskabelige litteratur eller fra organisationen, idet de i stedet for meget tillid til evidens i lav kvalitet , såsom personlig vurdering og erfaring, 'bedste praksis' og virksomhedsleders overbevisning. Som et resultat bruges store summer på ledelsespraksis, der er kan være ineffektive eller måske endda skadelige for organisationer, deres medlemmer og deres kunder/samarbejdspartnere.

Hvad tæller som evidens?

Patentability Search

Når vi siger ”evidens”, mener vi information, fakta eller data, der understøtter (eller modsiger) en påstand, antagelse eller hypotese. Evidens kan komme fra videnskabelig forskning, der antyder generelt anvendelige fakta om verden, mennesker eller organisatorisk praksis.

 

Evidens kan også komme fra virksomhedsmålinger eller observationer af praksisforhold. Selv erhvervserfaring kan være en vigtig kilde til bevismateriale, for eksempel bør en iværksætters tidligere erfaring med at oprette en række forskellige virksomheder indikere den tilgang, der sandsynligvis vil være den mest succesrige. Uanset hvilken kilde der er, kan alt bevis inkluderes, så længe det vurderes at være pålideligt og relevant.

 

I stedet for kun at basere en beslutning på personlig skøn, finder en evidensbaseret praktik ud af, hvad der er kendt ved at lede efter evidens fra flere kilder. I henhold til principperne i Evidence Based Management skal bevis fra fire kilder tages i betragtning:

  • Praktikkere - Erhvervserfaringens indsigt og vurdering

  • Videnskabelig litteratur - Resultater fra empiriske studier offentliggjort i akademiske tidsskrifter

  • Interessenter - Værdier og bekymringer for mennesker, der kan blive påvirket af beslutningen

  • Organisationen - Data, fakta og tal indsamlet fra organisationen

Hvad er næste trin?

Woman on Podium

Erstat konventionel viden med evidensbaseret fakta

Kontakt CAIDEMA for at starte ikke kun din, men også din virksomheds rejse på at blive en evidensbaseret organisation.

bottom of page